Caietele restaurării 2023 – call for papers

Numărul din 2023 al revistei “Caietele restaurării” continuă procesul de informare și schimb de experiență între specialiști. De aceea rămân de actualitate Studiile de caz, cercetări sau intervenții recente de conservare-restaurare a patrimoniului cultural. Ca temă a numărului aducem în lumina reflectorului Oamenii care au avut o contribuție importantă în domeniu, cei care au influențat…

Biserica „Sfântul Nicolae–Albă”, București. Acțiuni principale privind conservarea și restaurarea iconostasului

Sultana-Ruxandra Polizu* Intervențiile de conservare-restaurare pentru iconostasul de la Biserica Sf. Nicolae–Albă din București, s-au desfășurat în perioada august 2014 – mai 2016 fiind realizată de către echipa de restauratori de la Iorux Restorations Laborator Conservare-Restaurare Pictură. Aceste intervenții care au presupus îndepărtarea de pe întreg ansamblul sculptural a poleiturii pe bază de schlagmetal de…

Situaţie statistică privind specialiştii şi experţii atestaţi să elaboreze studii istorico-arhitecturale complexe

Autor Dragoş Gh. Năstăsoiu Din cele şapte specializări și unsprezece domenii pentru care este conferită atestarea de către Ministerul Culturii a specialiştilor şi experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice, doar persoanele atestate pentru specializarea A(elaborarea de studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice), domeniul 3 (studii, cercetări şi inventariere monumente istorice) au – în conformitate cu…

Degradări ale picturilor murale influențate de arhitectură

Autor Georgiana-Cristina Zahariea Pictura murală este strâns legată de structura de zidărie, astfel că toate degradările apărute la nivelul arhitecturii au repercusiuni directe și asupra decorației murale. În cele ce urmează amintim câteva degradări apărute la nivelul picturii murale în tehnica al fresco, întâlnită curent în lăcașurile de cult, degradări transferate de la nivelul arhitecturii.…

Conservarea și restaurarea componentelor de piatră

Autor Dumitru Augustin Dumitrescu Diversitatea mineralogică și structurală ale rocilor întâlnite în monumentele istorice Identificarea acestui tip de rocă este relevantă pentru înțelegerea fenomenelor complexe de degradare și stabilirea metodologiilor de restaurare. Pornind de la diverse criterii de clasificare se pot face distincții între tipurile de piatră: Toate acestea determină caracteristicile și vulnerabilitatea rocilor la…

Stabilirea valorii financiare a proiectelor, inclusiv pentru lucrările la componentele artistice

Autor Liliana Rusu Subiectele dezvoltate au subliniat importanța stabilirii valorii corecte a investiției încă din faza de proiect. Valoarea investiției se stabilește în devizul general al investiției, întocmit în conformitate cu HG 907/2016. Devizul general Capitolele devizului general sunt: Capitolul 1: Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții (alimentare cu apă, canalizare,…

Alterarea suprafeței murale prin intervenții în timp

Autor Maria-Magdalena Drobotă Abordarea unui monument în întregul său este un concept inițiat încă din faza de ctitorie, însă până la conștientizarea și aplicarea lui ca normă de conservare s-a înregistrat un parcurs sinuos, puternic influențat de modalitatea de raportare, de percepere și de posibilitățile materiale, științifice și tehnice caracteristice fiecărei etape istorice. De-a lungul…

Alterări cromatice accidentale ale picturii murale

Autor Maria-Magdalena Drobotă Cromatica picturii murale al fresco, variată aparent și bine armonizată, are, de fapt, la bază o gamă restrânsă de pigmenți. Varul stins este puternic alcalin, cum tehnica al fresco presupune așternerea pigmenților pe tencuiala proaspătă, pigmenții aleși sunt cei care rezistă într-un astfel de mediu. Din această categorie fac parte pigmenții minerali…

Ce ne dezvăluie o pictură murală?

Autor Maria-Magdalena Drobotă Strâns legată de arhitectura pe care o îmbracă în veșmânt multicolor, pictura murală nu va căuta să se afirme de una singură, ci dimpotrivă, va căuta să potențeze elementele arhitecturale ale clădirii, găsind formula optimă și adaptând compozițiile plastice potrivit fiecărei suprafețe. Mai mult, trăinicia acestei legături este dată de materialele puse…

1. Relația dintre arhitectură și componentele artistice – regulament ateliere online

Propunem un proiect care vine în sprijinul tinerilor specialiști prin schimb de experiență. Vorbim despre aspecte importante ale intervențiilor de conservare-restaurare la monumentele istorice pe baza studiilor de caz și experiența a 20 de specialiști și experți în conservarea monumentelor, cercetare, devize. Proiectul îmbină informarea prin ateliere online cu cea în format fizic la monumente…