Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente. Modulul II/2024

Ca o continuare a modulului I și un prilej de aprofundare a aspectelor ce țin de Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente, ne bucurăm să putem anunța cel de al II-lea modul al proiectului. Modulul II crează un nou context de învățare și aprofundare prin studii de caz și experiențe împărtășite de specialiști…

Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente. Modulul I/2024 – detalii și regulament înscriere

În 2024 începem o nouă etapă a proiectului „Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente”. Feedback-ul foarte bun al proiectului, primit pentru etapa 2023, ne-a reconfirmat că este nevoie de acest schimb de experiență și învățare continuă. În 2024 proiectul va avea două module de ateliere online, ambele bazate pe ideea de a aduce…

Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente – Feedback (2023)

Participanții la modulul de ateliere online desfășurat în 2023 au avut posibilitatea de a oferi un feedback la finalul atelierelor. „Un curs care aduce aproape diferitele discipline conexe unui proiect de restaurare.” (Marius Moldovan) „Un curs util în pregătirea profesională continuă de arhitect specialist atestat monumente istorice. În practica profesională curentă nu am avut ocazia…

Caietele restaurării 2024 – call for papers

După 12 numere realizate cu succes, pornim la drum cu numărul 13 al publicației Caietele restaurării. Numărul se va contura pe parcursul primirii articolelor la redacție și selectării lor de către comitetul științific. Dacă sunteți specialiști în domeniul conservării, restaurării și punerii în valoare a patrimoniului cultural, ori proaspăt absolvenți ai unor facultăți de profil,…

arh. Ruxandra Nemțeanu – Interviu

Legi, liste și momente importante Doamna arh. Ruxandra Nemțeanu este doctor în arhitectură și expert atestat de către Ministrul Culturii, cadru universitar al facultăților de profil din București, membru fondator OAR, membru al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice secţiunea Urbanism și Zone Protejate și al Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice în cadrul Institutului…

Tereza Sinigalia – interviu

Doamna prof. univ. dr. Tereza Sinigalia este un profesionist cum rar întâlnești, un cercetător neobosit, un susținător de nădejde al conservării și promovării valorilor de patrimoniu, autor a numeroase publicații, prezentări și articole de specialitate, membru al comisiilor și asociațiilor preocupate de istoria artei și conservarea patrimoniului cultural național și nu în ultimul rând un…

Dana Postolache – Interviu

Doamna lect. univ. dr. Dana Postolache este expert restaurator atestat pe patrimoniu mobil și monumente istorice în categoriile de componente artistice: lemn, lemn policrom și pictură pe lemn. Și-a început activitatea ca muzeograf la Muzeul Național de Artă a României, activând apoi ca restaurator și ulterior șef de departament al Laboratorului de restaurare pictură pe…

Ioan Darida – Interviu

Despre restaurare și restaurator dr. Ioan Darida Domnul lector univ. dr. Ioan Darida este expert restaurator atestat pe patrimoniu mobil și monumente istorice, la categoriile de componente artistice: pictură murală, pictură pe lemn. Activitatea domnului Darida poate fi urmărită pe o perioadă de 40 de ani, timp în care a participat la restaurarea a mii…

Relația dintre arhitectură și componentele artistice la monumentele istorice – câteva observații

Abordarea unui monument în întregul său este un concept inițiat încă din faza de ctitorie, însă până la conștientizarea și aplicarea lui ca normă de conservare s-a înregistrat un parcurs sinuos, puternic influențat de modalitatea de raportare, de percepere și de posibilitățile materiale, științifice și tehnice caracteristice fiecărei etape istorice.În prezent, dispunem de pârghiile necesare…

De la măiestrie la decădere: Dilemele patrimoniului industrial din Timișoara

Timișoara, unul dintre cele mai importante centre industriale din regiune, a cunoscut o perioadă de progres și dezvoltare începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, lăsând în urmă o bogată moștenire industrială. Cu toate acestea, în ultimele decenii, multe dintre ansamblurile industriale timișorene au fost lăsate într-o stare avansată de degradare, abandonate ori…

Evoluția la nivel internațional și național a domeniului prezervării grădinilor istorice și peisajelor culturale. Congrese, dezbateri, convenții, charte, ghiduri și legi

Istoricul evoluției demersurilor privind protejarea parcurilor și grădinilor istorice – respectiv a acelor amenajări în care există elemente construite sau naturale în care rezidă valori culturale și, mai nou, a peisajelor culturale – nu este unul lung. Este însă, cu siguranță, unul interesant și încă prea puțin cercetat. Acesta își are originile, așa cum rezultă…

Turnuri și castele de apă din patrimoniul României

Articolul prezintă succint și invită la o cercetare mai amănunțită a unei categorii de patrimoniu construit industrial – turnurile de apă. Acestea pot avea o destinație civilă sau militară, obiective industriale, indiferent de perioada în care au fost construite. In Lista monumentelor istorice sunt clasate individual sau în cadrul unor ansambluri un număr de 28…

When i will know your soul, i will paint your eyes. A Possible New Portrait of Amedeo Modigliani in the Light of Scientific Analysis

The emergence of a painting by Modigliani, not yet known, led to the development of a program of scientific investigations to evaluate whether the materials used could be compatible with those used by Modigliani and whether the execution technique could be attributable to that of the unfortunate painter of Livorno. The campaign of diagnostic investigations…

History and Restoration of a Romanian Icon “Prăznicar” in the Papal Collection

The restoration of a Romanian icon known as Prăznicar, kept in the Collection of the Vatican Museums, has made possible a new study of this precious artefact, originally thought to be of Slavic production. Thanks to the funding of the Patrons of the Arts in the Vatican Museums, Michigan Chapter, the research involved the collaboration…

Intervenția de restaurare. Uși împărătești din secolele XVIII–XIX, județul Argeș

Starea inițială de conservare a ușilor împărătești de la finele secolului al XVIII-lea a fost destul de precară în momentul prezentării în laboratorul de restaurare al Departamentului de Teologie, Specializarea Artă Sacră a Universității din Pitești. Depunerile aderente și ancrasate au redus din lizibilitatea picturii care reprezintă Buna Vestire, dar și din policromia sculpturii în…

Relația organică dintre tehnica picturii și starea de conservare a picturilor murale din bisericile de lemn

Articolul propune o perspectivă nouă pentru analizarea tehnicii picturilor murale din interiorul bisericilor de lemn din România, urmărind pe de o parte aspectele teoretice privind tradiția picturii în tempera și aducând unele clarificări cu privire la semnificaţia termenului „distemperpaint”. Pe de altă parte, o abordare paralelă este prezentată prin prisma caracteristicilor principalelor materiale identificate, precum…

Intervenții de conservare și restaurare a ruinelor Capului de Pod al lui Traian de la Drobeta-Turnu Severin

Participarea la Intervențiile de restaurare ale ruinelor Podului lui Traian din Drobeta-Turnu Severin au oferit ocazia cunoașterii aprofundate, pe multiple paliere, a unui monument a cărui restaurare a implicat intervenții complexe. Articolul este structurat în trei părți principale. Într-o primă parte sunt prezentate datele istorice, evoluția monumentului și intervențiile anterioare efectuate asupra sa. În partea…

Arhitecţii monumentelor în Vechiul Regat

Studiul se apleacă asupra etapei timpuriii de formare a cadrului juridic şi instituţional, precum şi asupra începuturilor practicilor de evidenţă, conservare şi restaurare a monumentelor istorice din Vechiul Regat. Subiectul a început să fie cercetat încă din a doua jumătate a secolului al XX-lea, mai recent, în special în ultimele două decenii, intrând în atenţia…

Între reabilitarea și restaurarea edificiilor monumente istorice

Autor Ioan Darida A devenit un loc comun faptul că cele mai multe proiecte de intervenție asupra unor edificii – monumentul istoric poartă titulatura reabilitare–restaurare, ca și cum legate, acestea ar trebui să definească un demers liniar, compatibil și unitar în concepție și execuție. Analiza celor două concepte, cel puțin pentru început, merită o aplecare asupra…

Cercetarea stratigrafică în cadrul documentării monumentelor istorice

Autor Andreea Darida Cercetarea stratigrafică în cadrul documentării monumentelor istorice Ce este cercetarea stratigrafică? Identificarea decorației inițiale este dezideratul oricărui demers în cercetarea monumentelor istorice, iar cercetarea stratigrafică reprezintă o metodă utilă aplicabilă în acest sens. Indiferent de faza lucrărilor în care se dorește a fi realizată această cercetare, punctul de pornire este studiul istoric al…

Noțiuni de biologia construcțiilor

Rolul biologului în investigarea componentelelor artistice Expert M.C. biolog dr. Livia Bucșa Restaurarea monumentelor istorice este un domeniu interdisciplinar care presupune unirea eforturilor mai multor specialiști (arhitecți, constructori, istorici de artă, istorici, arheologi, geologi, biologi, chimiști, restauratori, etc.), în realizarea proiectelor de restaurare și transpunearea lor în practică, respectând principiile și normativele naționale și internaționale…

Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente – Program modul I/2024, ateliere online

Începem modulul de ateliere online în a treia săptămână a lunii martie, după programul descris mai jos. Fiecare participant va fi înscris la unul dintre ateliere (marți, ora 18.30 / miercuri, ora 18.30 / sau sâmbăta, ora 10.30). Opțiunile se completează în formularul de însciere. Pentru mai multe detalii proiect, vă rugăm să accesați articolul…

Oliviu Boldura – Restaurare pictură murală. Istorisiri

dr. Oliviu Boldura Domnul prof. univ. dr. Oliviu Boldura este expert restaurator pictură murală, un profesionist desăvârșit, care a contribuit substanțial la formarea școlii românești de restaurare și a generații de restauratori atât în mediu universitar, cât și pe șantierele de restaurare coordonate de domnia sa.Respectul față de opera de artă, dăruirea și profesionalismul cu…