Recuperarea picturilor murale de la Biserica Icoanei din Bucureşti PDF Imprimare Email
Autor Gabriela Ştefăniţă   
Luni, 24 Martie 2014 08:49
  • 1Amplasarea geogafică

Biserica Icoanei, important monument istoric din București ce poartă  hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sf. Ierarh Nicolae, se află situată în centrul oraşului, pe strada Icoanei nr. 12.

  • Istorie și ctitori ai monumentului

Construită între anii 1784 - 1786, când dezvoltarea arhitecturii şi a artelor auxiliare în sec XVIII din Ţara Românească şi Moldova corespunde regimului turco – fanariot, Biserica Icoanei apare ca rodul unei vremi de cumpănă marcate de un nou tip de viaţă social - economic, destinat prin excelenţă spaţiului urban. Astfel către 1745 - 1750,[1] în mahalaua Ceauş David, pe locul unei modeste biserici ctitorite de ceauşul David Corbea[2], ardelean de origine, trimisul lui Constantin Brâncoveanu la curtea ţarului Petru cel Mare, Misail Monahul, din neamul Băbenilor, fost logofăt de taină şi cunoscut sub numele călugăresc de Macarie Schimnicul, a clădit o altă biserică, din lemn, cu o turlă, având şi chilii împrejur.[3]


În aprilie 1777, ctitorul instituia epitrop pe nepotul său de frate, Panait Băbeanu, căpitan de lefegii, devenit ulterior sluger, căruia îi lăsă întreaga lui avere. Acesta constatând că biserica se deteriorase a cerut mitropolitului Grigore al  II-lea încuviinţarea de a o rezidi din temelie. Consimţământul mitropolitului l-a primit la 1 iun. 1783 și noua biserică a fost rezidită din cărămidă, între anii 1784 - 1786 şi sfinţită la 2 sept. 1786, după cum atestă și pisania încastrată în prezent pe faţada vestică a bisericii în stânga pridvorului. Această pisanie prezintă ctitoria cu toate clădirile anexe dar și cu destinaţia şi regulile de funcţionare ale întregului ansamblu. Este una din cele mai interesante pisanii ale sfârşitului de veac XVIII, meritând a fi transcrisă în întregime: „Această sfîntă şi înfrumuseţată biserică, unde să proslăveşte numelui celui în Troiţă mărit Dumnezeu, întru cinstea şi pomenirea prea sfintei de Dumnezeu Născătoare şi a Sfântului proroc Ioan Botezătorul şi a Marelui Ierarh Nicolae, s-au zidit din temelie în zilele Înălţatului Domn Constantin Şuţu Voievod, mitropolit fiind prea Sfinţia Sa Chir Grigorie, la anul 1784 care s-au zidit prin prejur chilii ca să fie pentru adăpostirea săracilor călugăriţi şi femei văduve scăpătate şi acelor streini bolnavi ce vor năzui la ajutorul Sfintei Icoane, iar preoţii sau călugării sau mirenii însuraţi cu femee să nu aibă voe a şedea la chiliile din lăuntru după cum şi cu groaznic blestem s-au făcut acest aşezămînt numai ctitorii să aibă voe. De nu se va purta cineva cu bună orînduială sau din cele ce lăcuesc în chilii să-i dea afară. Venitul ce se va strânge la biserică să ia preoţii doi bani şi epitropul un ban ca sa fie pentru ajutorul săracilor şi la acele ce vor lipsi la Sfînta Besearică, iar cu celelalte daruri domnii sau alţi pravoslavnici creştini şi acelea să fie tot în mîna epitropului. Totdeauna numai doi preoţi şi un diacon să fie nelipsiţi, iar după sfîrşitul vieţii mele las cu sufletul mieu ca numai din neamul mieu să rămîie epitrop peste toate acestea ce mai sus scriu, nepoţii şi strănepoţii. Fost-au cheltuitor şi ostenitor dumnealui Panait Băbeanu, vel căpitan de lefegii, avînd şi de alţi pravoslavnici creştini. Şi s-a săvârşit la anul 1786, septembrie 2, iar cine va strica vre un aşezămînt dintr-acestea să aibă a da seama la înfricoşata şi dreapta judecată a cerescului Împărat.”    


  • Intervenții anterioare asupra bisericii şi a picturilor murale:

• Modificări la nivelul arhitecturii

Ctitoria bucureşteană de la sfârşit de secol XVIII, Biserica Icoanei, ce mai conservă încă spiritul medievalismului autohton, prezintă una dintre cele mai zbuciumate evoluţii de la constucția sa. Aceste transformări s-au datorat atât reparaţiilor zidăriei afectate de cutremure, cât și a nevoii de amplificare a spaţiului interior, dublată de dorința de înnoire din sec. XIX a lăcașului bisericesc, conform gustului epocii.


Astfel din arhiva parohiei, arhiva I.N.M.I. (INP), BCNMASI, R.M.I. reiese că în 1812 - biserica păstrează în linii mari aceeaşi înfăţişare şi proporţie de la construcţie[4], în 1838 - se rezidesc părţile superioare ale bisericii căzute în urma cutremurului din acel an, excepţie făcând cele trei bolţi ale pridvorului[5], iar în 1873 - arhitectul Al. Orăscu propune un proiect privind intervenții de reconstrucție a bisericii ca: retencuirea faţadelor și decorarea acestora „…friză şi rosete după desenul arhitectului, console la colţurile din faţă…”,[6] realizarea unor ferestre noi dar și lărgirea sau închiderea celor deja existente, reconstruirea turlei celei mari, construirea turnului clopotniţă de deasupra pridvorului, îmbrăcarea în tablă a turlelor. Nu se cunosc date exacte cât s-a realizat în acea perioadă din acel proiect. Cert este că între anii 1887 - 1889 - se reface din nou monumentul, perioadă[7] în care s-a adăugat bisericii un nou pridvor sau exonartex, s-au refăcut turlele, una circulară pe naos şi alta de tip turn – clopotniţă pe pronaos, bolta prăbuşită de pe pronaos a fost refăcută în întregime în formă semicilindrică, dar la un nivel mai jos decât bolta originală iar vechiul pridvor al bisericii a primit un tavan cu rol de cafas, realizat prin străpungerea peretelui vestic al pronaosului fapt ce a dus la dispariția unor scene importante de pictură respectiv din registrul Apocalipsei, scene rare din iconografia medievală. În acelaşi timp au fost instalate sobe cu încălzire pe lemn, în pronaos și altar. Ferestrele din registrul superior al pronaosului au fost obturarate cu zidărie prin care s-au construit și hornurile de evacuare a fumului. Tot în această perioadă s-au lărgit toate ferestrele monumentului.


23

 

<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 Următor > Sfârşit >>
(Pagna 1 din 5)
 
Google bookmarkDel.icio.usTwitterFacebook
Author of this article: Gabriela Ştefăniţă

Alte articole publicate de acest autor


Editura ACS

Muzeul Ascuns

Arbore 14 mic pt site

patrimoniu pentru copii

Arbore 14 mic pt site

Login FormSubscribe Here

pentru a primi stirile paginarestaurarii.ro scrieti aici adresa voastra de email

Autori

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com