Observaţii privind receptarea picturilor murale extrase

Introducere După cum ne precizează însuşi numele, pictura murală acoperă cu scene şi diferite elemente decorative, suprafaţa peretelui. Concepută şi particularizată pentru fiecare spaţiu în parte, aceasta devine parte comună,…

Detalii tehnice ale picturii de la Voroneţ

      Deşi numărul bisericilor cu pictură exterioară din Bucovina, pictate în aceeaşi epocă, a fost mare, multe dintre ele şi-au pierdut, în decursul timpului, parţial sau total pictura.…

Monumente Medievale din Bucovina

În formatul prietenos al cărţii de 240 de pagini împărţite în 17 capitole, găsim informaţii despre: Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, Mănăstirea Dragomirna, Biserica din Pătrăuţi, Biserica…

Câteva probleme privind metodologia cercetărilor de artă medievală şi deontologia conservării patrimoniului medieval în România

      Cercetarea patrimonului artistic medieval în România a început, în mod oarecum similar situaţiei franceze, odată cu secularizarea averilor mănăstireşti (1864); atunci, numeroasele mănăstiri din statul românesc proaspăt…

Prezentarea estetică realizată virtual

Studii de caz: I Sculptura policromă Evanghelist II Sculptura policomă Madona cu Pruncul Extras din lucrarea de disertaţie, cu specializarea metodologii de conservare şi restaurare a patrimoniului artistic : „Protejarea…

Intervenţii de conservare – restaurare aplicate în cazuri extreme

În mentalitatea colectivă, s-a împământenit ideea de a completa masa lemnoasă lipsă în urma atacului biologic, cu o cantitate de material egală ca volum; indiferent că vorbim de: ceară, clei,…

Degradări ale straturilor de pânză, grund şi culoare ale picturii pe lemn

Despre tehnică Tempera grasă Este o tehnică picturală a culorilor de apă având ca liant de bază emulsia de gălbenuş de ou. Stratul pictural este izolat cu un verni pe…

Degradări ale suportului de lemn – generalități

Datorită acestei calităţi a celulozei, lemnul absoarbe umiditatea din mediul ambient şi o cedează în egală măsură, în anumite condiţii de microclimat. Lemnul îşi adaptează umiditatea la cea din mediul…

Autori

Sponsorizare ACS