Degradări ale straturilor de pânză, grund şi culoare ale picturii pe lemn

Apoldu_de_jos_3_fisuri_m DSC05041_fisuri_si_craclari_m

Despre tehnică

Tempera grasă

Este o tehnică picturală a culorilor de apă având ca liant de bază emulsia de gălbenuş de ou. Stratul pictural este izolat cu un verni pe bază de răşină naturală. În această tehnică s-au executat icoane, iconostase, piese de mobilier eclezial, altare gotice şi sculpturi policrome. Comenzile sociale executate în tehnica picturală denumită tempera grasă sunt frecvent întâlnite atât în mediul laic cât şi în cel eclezial, reprezentând în afara picturilor religioase, diverse alte teme, cum ar fi temele biblice sau mitologice în pictura de şevalet. 

Tempera slabă şi distemper paint

Este o tehnică picturală bazată tot pe culori de apă, dar liantul este cleiul organic (animal, de peşte) într-o concentraţie slabă. Izolarea picturii se făcea cu răşini slabe sau gume vegetale, iar pentru distemper paint nu se folosea nici un fel de izolaţie.

În aceste două tehnici obişnuiau să se picteze icoane şi iconostase, mobilier laic sau bisericesc, precum şi pereţii interiori ai bisericilor de lemn, toate acestea aparţinând mediului rural.


Degradări preluate de la nivelul structurii lemnoase:

• fisurări şi craclări în diverse forme structurale ale stratului pictural;

• desprinderile de diverse forme şi amploare ale stratului pictural;

• desprinderea parţială sau totală a stratului sau a fâşiilor de pânză de pe suport;

• fracturarea şi pierderea parţială sau totală a pânzei şi implicit a stratului pictural;

• apariţia de  lacune de diverse profunzimi între substraturile picturii pe suport de lemn (pelicula de protecţie, pelicula de culoare, strat de culoare şi grund);

• orificii de zbor ale insectelor xilofage sau a altor specii diferite de insecte;

• halouri produse de răşini, tanini şi gudroane (în cazul picturilor murale de la bisericile de lemn). Acestea sunt antrenate de umiditatea provenită din apele pluviale.

 

Dintre degradările care provin din acţiuni dinspre exterior către profunzimea stratului pictural menţionăm:

• oxidări ale stratului de protecţie şi virări cromatice ale peliculei de culoare;

• forme de îmbătrânire ale stratului de verni cum ar fi brunisarea sau aglomerarea în granule;

• erodări variate ale stratului de protecţie şi ale peliculei de culoare;

• deteriorări ale peliculei cromatice prin acţiuni mecanice (zgârieturi, lovituri, aplicaţii metalice diverse ş.a.);

• intervenţii agresive de spălare;

• repictări şi adaosuri de materiale sau elemente străine de componenţa elementelor originale (ceruri, verniuri, elemente metalice sau textile)

O parte dintre aceste degradări, rezultate din acţiunea directă a factorului uman, sunt exemplificate separat, în articolul „Degradări  directe produse de factorul uman” din cadrul aceleiaşi categorii.

Apoldu_de_jos_1_despr_panza_m Apoldu_de_jos_4_panza_m
Bixad_spalare_m 30_lacune_m
M.D._cu_pruncul_1_lacune_m M.D._cu_pruncul_si_arhangheli_1_orificii_de_zbor_m
Rozavlea_panza_m Rozavlea_1_despr_panza_m
fotou_009_fisuri_si_craclari_m2 fotou_005_fisuri_si_craclari_m
Iisus_Pantocrator_Targ_imbatranire_verni_m DSC04628_imbatranire_verni_m
Rozavlea_6_halouri_m Probota_13_desprinderi
DSCF1429_fisuri_si_craclari_m Rozavlea__dep_ancrasata_m

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *