Conservarea patrimoniului de la ştiinţă la artă

Potrivit specialiştilor, conservarea patrimoniului cultural nu prezintă un interes exclusiv ştiinţific şi estetic, ci este mai ales legată de funcţiile economice şi sociale ale patrimoniului naţional în calitate de sursă importantă de dezvoltare durabilă. Decizia cu privire la conservarea adecvată a patrimoniului este o opţiune care trebuie să se reflecte în politicile de urbanism, de amenajare a teritoriului, în educaţie, mediu şi, nu în ultimul rând, în politica de coeziune socială. Acest proiect îşi aduce contribuţia la realizarea educaţiei specialiştilor în domeniu şi la consistenţa informaţiei despre un patrimoniu cultural regional.

Fenomenul globalizării şi dezvoltarea economică, suprapunându-se pe vulnerabilitatea unei societăţi insuficient pregătită să le întâmpine şi lipsită de educaţia necesară pentru a preţui şi evalua corect semnificaţia şi potenţialul spiritual şi material al patrimoniului cultural, au generat alterarea gravă a mediului istoric. Presiunea economică a condus frecvent la agresarea acestuia, uneori până la compromiterea lui ireversibilă.

Cateva exemple din cazuistica în domeniu reflectă necesitatea abordării profesioniste şi pragmatice a activităţii de restaurare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu românesc. Astfel, constituind, stilistic vorbind, ecoul epocii brâncoveneşti, bisericile târzii din târgurile şi satele vâlcene, păstrează o inestimabilă bogăţie de picturi murale interioare şi exterioare împreună cu piese de mobilier, catapetesme şi obiecte liturgice. Un periplu la aceste ctitorii vâlcene ne dezvăluie, însă, fenomenul îngrijorător al unei distrugeri sistematice care îmbracă nu numai forma clasică a abandonului, ci şi pe cea a înnoirii inadecvate a acestora.

Noţiuni de chimia picturii, autor Ioan Istudor, se doreşte un material care să vină în sprijinul specialiştilor în domeniu, pentru cel puţin trei argumente: va fi o publicaţie de referinţă în domeniul conservării patrimoniului cultural; cartea va fi utilă restauratorilor şi studenţilor de la conservare – restaurare, dar şi pictorilor sau specialiştilor din domenii conexe; autorul este o personalitate importantă a domeniului. Ioan Istudor este cel care a pus bazale chimiei aplicate în domeniul restaurării şi a colaborat cu specialişti români şi străini încă din faza de pionierat a domeniului restaurării la noi în ţară.

Monumente Medievale din Oltenia, autor Corina Popa, se doreşte un ghid către obiectivele culturale din Oltenia, care reprezintă un tezaur cultural şi istoric valoros, încă nedescoperit de marea majoritate a publicului larg. Această lucrare îşi propune prin urmare să adauge la itinerariile cunoscute de iubitorii de artă şi de credincioşii care merg să se închine la bisericile mănăstirilor oltene, argumente şi recomandări de-a vizita şi preţui arta comunităţilor rurale şi creaţia populară specifică zonei, care reprezintă adesea interpretarea şi adaptarea modelului oferit de arta epocii brâncoveneşti, la nevoile spirituale şi culturale ale lumii satelor.

Patrimoniul cultural artistic are deopotrivă valoare estetică şi istorică. De aceea ne propunem ca prin informaţiile privind starea de conservare a obiectivelor prezentate şi a unei scurte istorii a restaurării să transmitem un mesaj. Acesta se adresează tuturor: celor ce slujesc sau administrează aceste monumente-lăcaşuri de cult, celor care le vizitează, oficialităţilor locale sau naţionale.

Acest patrimoniu face parte din istoria noastră, ca atare avem îndatorirea morală de-al respecta şi preţui, protejându-l şi păstrându-l în forma sa autentică.

Educaţia ne ajută să ne apropiem de monumentul istoric, iar monumentul, la rândul său, are o puternică valoare educativă. O problemă actuală, care crează conflicte şi este dificil de înţeles nu numai de către publicul larg, ci şi de unii dintre specialişti, priveşte necesitatea convieţuirii cu patrimoniul (fondul construit vechi) în societatea industrială contemporană. Însă monumentele trecutului sunt necesare prezentului, ele fiind parte a cotidianului. În evoluţia extraordinară a societatii moderne, trebuie să se ţină seama de valoarea de folosinţă a patrimoniului existent. Patrimoniul construit, siturile istorice şi naturale de pe teritoriul României s-au păstrat – mai cu seamă până la jumătatea secolului trecut – graţie înţelegerii, respectului şi dragostei celor din preajma lor.

În cadrul proiectului, Asociaţia Art Conservation Support va avea alături parteneri cu experienţă în conservarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional: Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie al României , Fundaţia Bright Light şi CERECS ART SRL.

Cele două titluri incluse în proiectul ”Conservarea patrimoniului, de la ştiinţă la arta” vor fi lansate în librării în toamna anului 2011.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *