Botezul Domnului

Adeziunea a însuşi Mântuitorului Iisus Hristos la această viziune spirituală complexă devine manifestă, atunci când El insistă să fie botezat de către Ioan.

„În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă Îl oprea, zicând: “Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” Drept răspuns, Iisus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” (Matei, 3: 13-15)

 

În reprezentările picturale ale Botezului Domnului pot fi cu uşurinţă recunoscute mai multe elemente care ilustrează textul biblic:

„Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind spre El. Şi iată glas din ceruri zicând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.” (Matei, 3: 16-17)

„Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana lui era lăcuste şi miere sălbatică.” (Matei, 3: 4)

 

De mare semnificaţie dogmatică, scena Botezului Mântuitorului începe totuşi să capete – în reprezentările valahe de la începutul veacului al 19-lea – tente din ce în ce mai “pastelate” şi mai …destinse! Drept exemple ilustrative pentru această evoluţie pot fi menţionate icoanele Botezului Domnului pe care le-au realizat, succesiv în timp, popa Ghiţă zugravu Ploştinariu, iar apoi fiul său Mihai (activi judeţele Mehedinţi şi Gorj).

În astfel de icoane sunt incluse uneori şi detalii pe care Evangheliile nu le menţionează, dar la care fac referire „Cazaniile”, texte traduse din limba slavă şi citite de Bobotează:

„…şi se pogorî Duhul Sfânt ca un porumbel pre capul lui Hristos, şi de puterea duhului şi de tăria lui Hristos se învârti acea piatră, şi învârtindu-se se zdrobiră capetele zmeilor şi balaurilor. Şi aceiaşi îndată ieşi zapisul lui Adam înaintea lui Hristos ca o frunză pe deasupra apei, şi luă Hristos zapisul acela şi-l făcu ca o cenuşe”.

Problematica „Zapisului lui Adam” o vom relua într-un alt material.


05 Botezul Domnului popa Ghita zugravu-Plostinariu 1814 Gorj04 Botezul Domnului Ionita si fratele sau Gheorghe 1855 Buzau08 Botezul Domnului Anonim 1821 Gorj09 Botezul Domnului Anonim secolul XIX Arges

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *