Cristofi Cerchez, un vechiu arhitect din Bucureşti, autor Oana Marinache

Din punct de vedere al imobilelor proiectate de arhitect, aceasta este prima încercare de a pune laolaltă toate informaţiile. Cercetările recente întreprinse de Oana Marinache în Arhivele Naţionale ale României,…

lansare de Carte Cristofi Cerchez, 13 noiembrie 2012

Proiectul editorial a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Arhitecţilor din România, din Timbrul arhitecturii, în parteneriat cu Uniunea Armenilor din România. Cartea urmăreşte să restabilească locul binemeritat al…