Aspecte generale privind conservarea şi restaurarea picturii lui Pârvu Mutu de la biserica mănăstirii Mamu

2. Intervenţii la aşezarea monahală de la Mamu A doua jumătate a secolului XVI: ctitoria de lemn a fraţilor Buzeşti este reparată de Doamna Stanca; 1696: în timpul lui Constantin…

Propuneri de prezentare estetică a Icoanei Maica Domnului a Rugului Aprins de la Suceviţa

Pictura de la Suceviţa ne-a obişnuit din punct de vedere iconografic şi teologic cu reprezentări bogate în simboluri. Din punct de vedere al conservării ne sunt cunoscute o serie de…

Serviciile de întreţinere a monumentelor în raport cu starea de conservare a componentelor artistice

Conform art. 9, alin. (1) din Legea 422/2001 zona de protecţie se delimitează pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcţie de trama stradală, relief, caracteristicile monumentului istoric, după…