Serviciile de întreţinere a monumentelor în raport cu starea de conservare a componentelor artistice

Un lucru esenţial care se impune a fi menţionat în primul rînd este acela că: starea de conservare a oricărei componente artistice aparţinând unui monument se află într-o strânsă interdependenţă cu starea de conservare a ansamblului arhitectural şi a mediului ambiant. În acest sens, întreţinerea unui monument porneşte de la verificarea periodică a etanşeităţii acoperişului şi a sistemelor de preluare a apelor pluviale, amenajarea corespunzătoare a trotuarelor ce trebuiesc prevăzute cu rigole de preluare şi dirijare a apelor, controlul vegetaţiei din vecinătatea monumentului şi implicit respectarea zonei de protecţie. Conform art. 9, alin. (1) din Legea 422/2001 zona de protecţie se delimitează pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcţie de trama stradală, relief, caracteristicile monumentului istoric, după caz; astfel se asigură, conservarea integrată şi punerea în valoare a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural.


Umiditatea este principala sursă a degradărilor arhitecturii şi a componentelor artistice. Prin întreţinerea acoperişurilor, funcţionalitatea sistemelor de preluare a apelor de pe acoperiş şi dirijarea apelor subterane se elimină posibilitatea infiltrării apei în pereţi ori umiditatea de la baza zidurilor ca rezultat al ascensiunii apei prin capilarele materialelor.
Referitor la controlul vegetaţiei, e de la sine înţeles că orice schimbare care intervine în mediului înconjurător atrage după sine o serie de modificări ale parametrilor de microclimat din jurul monumentului cu repercursiuni asupra stării de conservare atât a arhitecturii, cît şi a picturii murale exterioare. Arborii din jurul monumentelor pot fi bariere protectoare de eroziunea eoliană dar, odată depăşită densitatea ori înălţimea lor, se ajunge la ventilarea insuficientă a spaţiului ambinetal şi crearea efectului de seră. Acesta este un mediu propice dezvoltarii agenţilor biologici de tipul muşchi şi licheni care invadează în condiţii de umiditate constantă, trotuarele, apoi soclu şi paramentul construcţiilor sau a suprafeţelor murale cu pictură. La nivel microscopic, în atare condiţii se pot dezvolta pe aceste suporturi, o serie de microorganisme din categoria fungilor şi bacteriilor.


În ceea ce priveşte zona de protecţie, pe lângă păstrarea nealterată a imaginii monumentului oferindu-i spaţiul ambiental necesar perceperii cadrului în care a fost integrat, aceasta oferă avantajul protejării de:
– modificări ale microclimatului din jurul monumentului prin adăugarea clădirilor;
– instabilitatea solului prin amenajarea locurilor de veci în vecinătatea monumentelor;
– eliminarea poluării şi a vibraţiilor date de automobile şi maşini grele dirijind regimul stradal pe o arteră care să nu fie aproape de monument, implicit amenajarea parcărilor la o distanţă regulamentară.
Întreţinerea monumentului este pusă, după caz, în grija proprietarilor ori administratorilor acestuia. Conform legii mai sus enunţate ei au obligaţia să asigure paza, integritatea şi protecţia monumentului, să observe şi să comunice autorităţii administraţiei publice de specialitate locale (Primării, Direcţia de Cultură a Consiliilor judeţene) şi centrale (Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional) orice modificare inregistrată care ar putea afecta starea de conservare a monumentului şi a componentelor artistice.

dfgd1

ft7

Serviiciile de pază sunt necesare nu numai din prisma evitării furturilor ci şi diminuării acţiunilor de vandalism practicate de un segment dintre semeni, mai puţin responsabili, cu vădite lacune culturale ori dezechilibre psihice. Un plus de vigilenţă pot oferi camerele de luat vederi montate în unghiuri diferite astfel încât cel care supraveghează să aibă controlul întregului ansamblu. In ceea ce priveşte protecţia, aparatura modernă pune la dispoziţie o gamă largă de facilităţi, pornind de la senzori de detectare a fumului până la dispozitive de control a microclimatului.

 

In cazul în care se constată necesitatea intervenţiilor asupra monumentelor, acestea se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către autoritatea administraţie publice centrale şi numai de către specialişti atestaţi. Persoanele neavizate nu numai că sunt în ilegalitate ci pot pune în pericol chiar şi printr-o minimă acţiune, starea de conservare a suprafeţei pe care a acţionat, şi chiar a unui întreg ansamblu.
Evident, serviciul de întreţinere a curăţeniei nu are nevoie de avizare de specialitate dar necesită instruirea persoanelor desemnate să o execute. Astfel, în special în cazul suprafeţelor pictate pânzele de păianjen pot fi îndepărtate dar nu prin ştergere ci prin preluare pe un suport special conceput, fără a se atinge peretele. Altminteri este de preferat a se aştepta intervenţia unei persoane specializate deoarece firele ţesute de aceste insecte au o oarecare aderenţă pe suprafaţa de care se agaţă iar în momentul în care sunt tensionate se riscă desprinderea stratului de culoare degradat de suport; rezultatele pot fi dezastruoase în cazul în care suprafaţa se confruntă cu fenomene de pierderea a coeziunii între particulele de pigment ori a aderenţei stratului de culoare la suport. Se înţelege astfel, de ce praful acumulat pe suprafeţele pictate nu trebuie să fie în atenţia persoanelor care întreţin curăţenia.

 

Îndepărtarea depunerilor de orice natură, se va face doar de către persoanele avizate. Din aceleaşi motive, ştergerea icoanelor cu diverse soluţii şi ţesături, de amprentele lăsate de enoriaşi, nu este deloc recomandabilă. În acest caz, deoarece cultul religios include şi această parte de închinare, este de preferat ca iconostasul să fie izolat prin benzi distanţiere iar pentru venerare pot fi utilizate icoane noi. Este de preferat ca valorile patrimoniale mobile să fie protejate într-un spaţiu cu microclimat controlat, în muzee ori depozite bine întreţinute. În cazul în care se doreşte expunerea lor în biserici o soluţie de protecţie poate fi aplicarea unui ecran transparent protector poziţionat la o distanţă corespunzătoare pentru a se asigura ventilarea spaţiului dintre obiect şi ecran.
23

6Obiectele din metal folosite în ritualul liturgic, pot fi desprăfuite cu pensule moi ori textile care nu lasă scame, dar nu trebuiesc curăţate cu soluţii care pot fi corozive. În cazul cărţilor, hârtia este o materie foarte sensibilă, prin urmare este recomandată păstrarea lor în spaţii special amenajate, în vitrine cu microclimat controlat, cu umiditate scăzută şi lumină redusă. Aceiaşi recomandare se aplică şi ţesăturilor istorice, deoarece fibrele de origine organică sunt uşor biodegradabile.
În cazul obiectelor de mobilier acţiunea de desprăfuire trebuie făcută la fel ca şi în cazul obiectelor din metal şi se acceptă întreţinerea lor cu soluţii destinate întreţinerii obiectelor din lemn; totuşi această acţiune nu trebuie aplicată obiectelor din lemn care au un grund şi o poleială ori o decoraţie pictată.

 

Ventilarea spaţiului este esenţială pentru conservarea monumentului în întreg ansamblu. Această acţiune se realizează la interiorul clădirilor folosind aparatură de ozonare care vine să completeze aerisirile periodice iar la exterior prin controlul spaţiului ambiental. La termenul de aerisire a spaţiului mai putem asocia ideea de păstrare a minimului necesar de obiecte care să deservească funcţionalitatea clădirii. Spaţiile de depozitare situate în exteriorul clădirilor de patrimoniu sunt soluţii perfecte pentru găzduirea covoarelor de schimb şi a mobilierului care adăposteşte fie veşmintele preoţilor, fie materii necesare serviciului religios. Ţesăturile sunt materiale foarte higroscopice iar prin reţinerea umidităţii devin medii propice dezvoltării microorganismelor. Materiile organice cât şi decoraţiile florale din ghivece, sunt un pericol real în acest sens fără a include şi posibilitatea manipulării neglijente a recipientelor.
Din paleta ţesăturilor: ştergarele ori draperiile de la icoane, batistuţele de la candelabre, nu îşi găsesc utilitatea în spaţiu liturgic. Ele sunt afiliate gustului decorativ dar trebuie remarcat că pe lângă inconvenientul mai sus enunţat aduc şi un deserviciu de ordin estetic, dacă acestea sunt amplasate excesiv.

 

Atingerea icoanelor în practica religioasă s-a extins până la atingerea picturilor murale din zona inferioară ca formulă de respect pentru sfinţii ilustraţi în registrul inferior. O altă atingere conştientă este sprijinirea de pereţi în timpul slujbelor ori a vizitelor la monument. Mai există şi curiozitatea referitoare la materialitatea picturii care se manifestă prin satisfacerea simţului tactil. Oricare ar fi motivaţia, trebuie spus că atingerea picturilor atrage după sine eroziuni ale suprafeţelor sau pierderi ale unor mici fragmente din materia originală, cu atât mai mult cu cât starea de conservare a acestuia este precară şi acţiunea este de durată ori repetitivă. Să presupunem că avem un strat pictural bine conservat care aderă bine la suport şi nu este decoeziv. Şi în acest caz atingerea peretelui conduce la degradare stratului de culoare deoarece prin atingere încărcăm suprafaţa cu grăsimile ce se găsesc la nivelul epidermei formând astfel, un mediu nutritiv pentru dezvoltarea biodeteriogenilor.
1110
Am început prin a descrie cadrul juridic şi la final vom face referire la acele legi nescrise dar care se aplică în cazul celui caruia îi pasă. Să ai grijă nu înseamnă întotdeauna să faci ceva practic, de cele mai multe ori este indicat să nu faci nimic, ci doar să înţelegi că monumentul trăieşte cu fiecare apreciere a noastră, a tuturor. Legile morale ne atribuie responsabilitatea protejării valorilor istorice şi artistice în temeiul moştenirii unei proprietăţi colective semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională ori universală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *