Particularităţi şi perspective ale conservării în timp a picturilor murale exterioare de la Biserica Mănăstirii Voroneţ

S-a constat astfel că, după 28 de ani de la prima intervenţie de restaurare stratul de culoare se confruntă cu acelaşi fenomen de pierdere a aderenţei la suport cât şi…

Pictura murală din interiorul Bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului” Mănăstirea Humor, Suceava Studiu tehnologic; probleme specifice de conservare

Intervenția de conservare a picturilor murale exterioare, din anii ’70, s-a limitat la operațiuni de urgență și anume la consolidarea stratului pictural, prin impregnarea peliculei de culoare1, și refa­cerea aderenței…

Aspecte privind monitorizarea suprafeţelor afectate de umiditate la Biserica Monument din Arbore

Astăzi problemele cu care se confruntă operele de artă sunt mult mai numeroase decât în trecut, datorită dezvoltării industriale, urbanizării alerte, schimbărilor climatice şi vechimii obiectivelor, respectiv îmbătrânirii materiilor constitutive…

Abordarea complexă şi formativă a restaurării picturii murale

Istoricul Alexandru Odobescu (1834-1895) este primul care organizează un recensământ ştiinţific al monumentelor istorice de la noi din ţară, cu această ocazie realizându-se numeroase copii ale picturilor murale în special…