Adam şi Eva pe Pământ

Reprodus după articolul publicat de Nicolae Cartojan în „Arta şi tehnica grafică” (Caiet 3, martie 1938), fragmentul de mai sus constituie nucleul narativ al unei legende mai puţin cunoscute, referitoare…

Gina Baranovschi

Specialist restaurator de pictură murală, atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor. Experienţă de peste 20 de ani în domeniul conservării şi restaurării picturii murale. Absolventă a Institutului de Arte Plastice…

Aspecte generale privind conservarea şi restaurarea picturii lui Pârvu Mutu de la biserica mănăstirii Mamu

2. Intervenţii la aşezarea monahală de la Mamu A doua jumătate a secolului XVI: ctitoria de lemn a fraţilor Buzeşti este reparată de Doamna Stanca; 1696: în timpul lui Constantin…

Propuneri de prezentare estetică a Icoanei Maica Domnului a Rugului Aprins de la Suceviţa

Pictura de la Suceviţa ne-a obişnuit din punct de vedere iconografic şi teologic cu reprezentări bogate în simboluri. Din punct de vedere al conservării ne sunt cunoscute o serie de…

Serviciile de întreţinere a monumentelor în raport cu starea de conservare a componentelor artistice

Conform art. 9, alin. (1) din Legea 422/2001 zona de protecţie se delimitează pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcţie de trama stradală, relief, caracteristicile monumentului istoric, după…