Ieud Deal. Operaţiunile de conservare – restaurare ale suportului de lemn

Folosirea unui material perisabil, cum este lemnul, a constituit de la început o predispunere la degradare, fibra lemnoasă fiind influenţată atât de factorii interni, cum sunt capacitatea de a absorbi…

Ieud Deal, biserica de lemn: pânzele interstițiale – aspecte ale tehnicii originale și a metodologiei de conservare

Știau că spațiile interstițiale rămase libere, vor constitui un factor de degradare rapidă a picturii murale pe care aveau în plan să o realizeze. De asemenea aveau cunoștință de faptul…