Atelier despre restaurare – Cum aplicăm în practică principiile de conservare-restaurare

Principii / practică, tema atelierului, își propune să ridice problema aplicării principiilor de conservare-restaurare ilustrată prin mai multe studii de caz (exemple din iconostasele de la Stelea, Peri și Arbore,…