Caietele restaurării 2014

Prin ”Caietele restaurării” ne dorim o colaborare mai strânsă între specialiști, încurajarea formării echipelor interdisciplinare, intervenții mai bine documentate și mai atent realizate, informarea tinerilor, viitori specialiști, dar și a beneficiarilor, și, prin acestea, o soartă mai bună pentru patrimoniul cultural construit din România. „Caietele restaurarii” deschid linii noi de comunicare între specialiști din generații și domenii diverse, drept de exprimare și drept la replică.

Conservare și restaurare, tehnici de execuție, studii și cercetări, norme de conservare și importanța lor, moment aniversar – 150 de ani de la înființarea Academiei de Arte Frumoase din București, le regăsim în paginile din ”Caietele restaurării 2014”. Analizăm opere de patrimoniu mobil și imobil reprezentate prin ctitorii din București, Sibiu, Dragomirna și Voroneț (Suceava), Agapia (Neamț), Cormaia (Bistrița Năsăud), Topoloveni și Băjești (Argeș), Potlogi (Dâmbovița), Berca (Buzău), Tg. Horezu (Vâlcea), ș.a.

Publicația ”Caietele restaurării 2014” va avea 256 de pagini color, structurate în 22 de articole cu autori distinși în domeniu, specialiști în conservarea patrimoniului: restauratori, arhitecți, biologi, chimiști, istorici de artă.

Numărul din 2014 al publicației, proiect al Asociației Art Conservation Support, vede lumina tiparului prin sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România, din Taxa de timbru de arhitectură și se bucură de suportul partenerilor noștri: Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea de Arte și Design din Cluj Napoca, Ordinul Arhitecților din România.

Numărul este în curs de editare și va fi disponibil în librării din luna noiembrie 2014.

***


Cuprins   ”Caietele restaurarii 2014”


* Biodeteriorarea pietrei

autori: Ioana Gomoiu, Roxana Cojoc, Florentina Claudia Rahira

* Banca Națională a României. Etape metodologice specifice în procesul de conservare-restaurare piatră

autori: Iulian Olteanu, Gabriela Olteanu

* Interventii de conservare, restaurare şi punere în valoare a pieselor litice decorate salvate de la demolarea bisericii mânăstirii Văcăreşti

autor: Călin Bârzu  

* Conservarea-restaurarea elementelor decorative exterioare din piatră de la turla bisericii mănăstirii Dragomirna

autori: Oliviu Boldura, Ileana Kisilevicz 

* Metodologia de conservare-restaurare a suprafețelor litice policrome. Studiu de caz: Portalul bisericii Scaune din Bucureşti sec. XVIII

autor: Ionel Gemănar 

* Templul Coral Evreiesc – Reconstrucția prin anastiloză a elementelor decorative repetitive la nivelul fațadelor

autori: Iulian Olteanu, Gabriela Olteanu 

* Studiul Petrografic al componentelor litice din portalul Muzeului Brukenthal, Sibiu

autori: Anca Luca, Iulian Olteanu 

* Cimentul Roman în București

autor: Ruxandra Nemțeanu 

* Consolidarea şi restaurarea Curţilor fortificate Mareş Băjescu, secolul al XVII-lea

autor: Sorin Pârvulescu 

* Restaurare și cercetare

Studii de caz: ansamblurile murale de la Berca, Potlogi, Măldăreşti şi Tg. Hurezu

autor: Corina Popa

*  Pictorii Suceviței la final de medieval. Câteva direcții stilistice și compoziționale.

autor: Georgiana Zahariea

* Restaurarea picturilor murale din Biserica Reformată Mugeni, judeţul Harghita
autori: Pal Peter, Kiss Lorand 
* Restaurarea picturii murale – Topoloveni – Inuri
Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil / Ctitorie boierească din vremea lui Constantin Brâncoveanu
autor: Ioan Darida 
* Restaurarea unui iconostas brâncovenesc
Dana Luminița Postolache
* Icoana de hram Sf. Gheorghe pe tron de la Mănăstirea Voroneț. Restituirea unității originare
autor: Rodica Pavel 
* Tavane casetate din Transilvania. Alterarea stratului de culoare din cauza luminii și a radiațiilor UV
autor: Mihaly Ferenc 
* Tehnica, maniera de execuție și starea de conservare a iconostasului bisericii de lemn a Mănăstirii Cormaia
autor: Marin Corețiu 
* Pictura murală a fresco pe suport de piatră
autor: Theo Mureșan 
* Pictura murală din bisericile cneziale de piatră de la Ribiţa şi Crișcior
autor: Adrian Raucă 
* Pictura murală în ulei; specificitatea fizică, estetică și tehnică a creației pictorului Nicolae Grigorescu în picture interioară a bisericii cu hramul ”Sfinții voievozi” – Mănăstirea Agapia
autor: Pia Stinghe 
* Materiale folosite de pictorul Nicolae Grigorescu la Biserica Mănăstirii Agapia
autor: Mihai Lupu 
* Structurarea activității de conservare-restaurare în funcție de normative bazate pe ore-regie și pe operațiuni defalcate, pentru pictură în biserici de lemn, sculptură policromă, icoane și mobilier pictat
autori: Cornelia Săvescu, Dinu Săvescu 
* Moment aniversar – Universitatea Națională de Arte la 150 de ani   

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *