Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii

De această dată autoarea ia în studiu un număr impresionant de monumente din țară și străinătate: Școala de fete „Doamna Elisabeta Știrbey”, Biserica „Sf. Treime” din Craiova, Teatrul Național, Pensionatul de Fete, Școala de Arte și Meserii de la Mavrogheni, Așezămintele Brâncovenești și Brătianu; Grădinile din București, Craiova și Râmnicu Vâlcea; Palatul de ceremonie (din fostele Case Golescu), Proiectul Palatului domnesc de vară din Grădina Kiseleff, Reședința de vară de la Cotroceni, Vila Orestis din Nisa, Castelul Bécon din Courbevoie; Moșiile Știrbeiu, Pătule, Dânceu și Gruia, Băilești, Voila, Câmpina și Șotrile, Pietroșani, Oprișoru-Drincea, Dălbanu-Crețu, Dărmănești, Brusturoasa și Mândrești; podgoriile de la Drăgășani; casele Elizei, Alinei, Adinei, Mariei, Ioanei Știrbey; vilele familiei lui Barbu Știrbey de la Brașov și Mamaia.

 

În prefața cărții conf. univ. dr. Ioana Beldiman apreciază lucrarea ca fiind „o secţiune autentică prin secolul al XIX-lea românesc, plină de concret, emoţionantă prin surprinderea atâtor fragmente de viaţă pe care le cunoaştem abia acum”.

 

Această carte, care „readuce în actualitate o epocă lăsată în uitare, dar care a marcat schimbarea peisajului arhitectural și cultural românesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea […]; oferă, pe lângă o inedită istorie în date a ramurii princiare Știrbey, o imagine a prezenței în societatea românească a unei mari familii aristocrate, împlicată în importantele evenimente politice și administrative ale spațiului românesc premodern și modern, prezentată de-a lungul a mai multor generații, prin intermediul caselor, inventarelor obiectelor de artă, a interioarelor proprietăților deținute, prin preferințele stilistice și constructive, împletite cu obiceiurile vieții cotidiene de familie, și, nu în ultimul rând, prin legătura lor cu arhitecții care au proiectat pentru ei.”, precizează conf. univ. dr. arh. Ruxandra Nemțeanu în „Cuvânt înainte”.


„Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii” este publicat în cadrul unui proiect editorial finanţat de către Uniunea Arhitecţilor din România şi de Ordinul Arhitecţilor din România, din fondul ”Timbrul Arhitecturii”; beneficiază  de sprijinul financiar al Asociației Istoria Artei, al doamnei Mihaela Stoica și al Art Conservation Support.

Partenerii proiectului sunt: Arhivele Naţionale ale României, Ordinul Arhitecţilor din România, Uniunea Arhitecților din România, Institutul Naţional al Patrimoniului, Universitatea Naţională de Arte, Asociaţia Istoria Artei. Partener media: Revista Arhitectura

 

Volumul ”Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii” are 496 pagini – color și dual tone, format 21 / 28 cm, tipărit la Masterprint Super Offset, este copertat și va fi disponibil în librării din luna februarie.

 

 

CUPRINS:

Prefață dr.Ioana Beldiman

Cuvânt înainte dr.Ruxandra Nemteanu

Argument drd.Oana Marinache

Genealogii

 

Capitolul I. Începuturi ctitoricești

Moșia Isvoru, jud. Argeș; Mănăstirea Cernica, jud. Ilfov; schitul Didești din jud. Teleorman; moșia Cepturoaia a Buzeștilor ; Biserica din Bălcești; Biserica din Drăgănești, Olt; moșia Dudești de la Cioplea; Biserica Sf. Ilie Rahova din București;Casele Știrbei din Craiova, Biserica Sf. Treime și fântana Știrboaicei

Capitolul II. Inițiative publice

Terenul donat Școlii Centrale din Craiova; inițiative antreprenoriale; Școala de fete „Doamna Elisabeta Știrbey” (prima de limbă română); Societatea de Binefacere din Capitală; Canalizarea și fântânile orașului; Construcția și decorația Teatrului Național; Podul de la Slatina;Magaziile orașului București:Patronaj cultural: Colegiul Sf. Sava cu biblioteca si muzeul, Pensionatul pentru Fete (precursoare Școala Centrala);Începuturile învățământului artistic (Școala de Arte și Meserii de la Mavrogheni);Școala de Agricultură de la Pantelimon; Grădini publice – Grădina de la Șosea, Gădina Bibescu Craiova, Grădina Râmnicu Vâlcea, Grădina Cișmigiu; Carol Davila și inițiativele sale; Noi orașe (Calafat și Călărași/Știrbei)

 

Anexe fotografice – Capitolul I.

Anexe fotografice – Capitolul II.

 

Capitolul III. Reședințele lui Ştirbey Vodă

Întronarea Măriei Sale; Palatul de ceremonie (fostele Case Golescu); Parcelele de la Șoseaua Kiseleff; Palatul domnesc de vară din Grădina Kiseleff; Domneasca rezidență de vară de la Cotroceni; Apartamente domnești în mănăstiri; Vila Orestis (Nisa); Funerariile prințului Știrbey la Nisa

Capitolul IV. Moștenitorii

Moșteniri și înzestrări; Domnița Fenareta Ghika-Deleni; Grigore Știrbey și mormântul din Livorno; Domnița Eliza Bellu: casa Bellu de pe Podul Mogoșoaiei, conacul Urlați, casa Alex. Bellu din str. Dionisie, Moșia Oprișoru-Drincea; prințul George B. Știrbey: Nisa, Courbevoie, Paris; Moșia Știrbeiu; Monumentul funerar Știrbey-Fould; Domnița Alexandrina Plagino Florescu: casa de la Cișmigiu și vila din Sinaia; prințul Alexandru Știrbey: casele mici de pe Calea Griviței colț cu Calea Victoriei/ fosta casă Grădișteanu; proprietatea Știrbey de pe vizavi de Palatul domnesc; Moșiile Pătule, Dânceu și Gruia;Moșia Băilești; Moșiile moldovenești (Dărmănești, Brusturoasa); prințul Dimitrie Știrbey: moșia Bâcleșu a soției Alexandrina Plagino; parcelarea Dudești; Câmpina: casa veche, școala de băieți – liceul; castelul Voila; biserica Șotrile; Moșia Pietroșani din Teleorman

Anexe fotografice cap. III

Anexe fotografice cap. IV

 

Capitolul V. Înnoitorii

Eliza Margiloman: casa din Buzău, vila Albatros; Eliza Brătianu: casa veche, casele din Piata Amzei și Așezămintele culturale; propr. Str. Arcului; moșia Florica; moșia Cumpăna; vila Balcic; Barbu Știrbey: vilele Brașov, Mamaia, viile Drăgășani; Epitropia Sf. Treime din Craiova și București (Liceul de băieți); Implicare în Așezămintele Brâncovenești; Zoe Crețianu; Marieta Balș: casa in str. Buzești; Sanatoriul de tuberculoși din Techirghiol; Adina Moruzzi: casa din str. Sevastopol; George Știrbey: întreprinderea și depozitele de la Filaret; moșia Băilești; moșia Dălbanu-Crețu; moșia Dărmănești; moșia Drugănescu (jud. Giurgiu) a fiicei sale, Marina Știrbey Brâncoveanu; Ioana Rosetti: casa din Bucuresti, str. Moxa; moșia Brusturoasa; mosia Mândrești

În loc de încheiere

Anexe fotografice cap. V

Fișe arhitecți Josef Schiffeleers, Paul Gottereau, Ghika-Budesti, Cesare Fantoli, Vignali & Gambara, Mario Stoppa

Anexe documentare: testamente, foi de zestre, succesiuni

Tabel sintetizator proveniență moșii

Surse si credite foto

Bibliografie

Index

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *