Martorii

Aceștia sunt dovada existenței depunerilor ajunse pe suprafață și îndepărtate prin restaurare, sau ne pot aminti de o intervenție realizată în timp, cum este repictarea. În cazul repictărilor repetate, acești…