Abstracţia cromatică

În desfășurarea procesului de restaurare a unei opere de patrimoniu, după reconstituirea volumetrică la nivel prin completarea cu chituri de restaurare, suprafaţa nou obţinută, prin delimitarea netă, culoarea şi textura sa, ajunge să reprezinte în sine un reper estetic în receptarea imaginii – nedorit și străin de operă. De cele mai multe ori aceste suprafeţe noi primează atenției privitorului în detrimentul imaginii autentice, care este astfel nefiresc trimisă într-un plan secund al importanței. Remedierea acestui dezechilibru se face prin integrarea cromatică a lacunelor în ansamblul estetic al imaginii operei. Pentru aceasta culorile primare se aștern în cuprinsul lacunei sub formă de linii sau puncte, pentru ca intervenția să rămână recognoscibilă.

Atunci când metodologia de restaurare nu prevede reconstituirea desenului şi a culorilor locale, se poate recurge la metoda abstracţiei cromatice. Acestă metodă se constituie dintr-o ţesătură de linii încrucișate sau de puncte în culori primare (ponderea fiecarei culori va fi proporțională cu aceea de pe suprafața originară) a căror juxtapunere oferă un ton neutru menit a susține continuitatea imaginii, fără însă a o altera în vreun fel. Acest ton va fi identic pe suprafaţa fiecărei lacune tratate abstract în cuprinsul aceluiași ansamblu. Nu se exclude combinarea metodei cu altele care presupun reconstituirea desenului și culorilor, metode aplicabile, de regulă, lacunelor de mici dimensiuni. Îmbinarea acestor metode de integrare cromatică trebuie abordată cu mare atenție, alternarea neinspirată a lor în spațiul unei opere riscând să genereze cel puțin confuzii.


Cimabue Santa Croce Cross before flood         Cimabue Santa Croce Cross current state      

O astfel de metodologie, cu folosirea alternativă și complementară a metodelor de integrare cromatică, am aplicat pentru restaurarea icoanei Sfântul Gheorghe pe tron de la mănăstirea Voroneț, sec. al XVI-lea Unele lacune de mari dimensiuni au fost tratate prin metoda abstracției cromatice, din cauză că nu erau suficiente elemente care să ne conducă la reconstituirea desenului, în timp ce alte lacune mai mici au putut fi integrate prin metoda tratteggio, datorită existenței acelei certitudini că reconstituirea desenului este fidelă imaginii originale. S-a dovedit astfel că metoda abstractă de integrare poate coexista cu cea reconstitutivă în cadrul unei singure opere, conlucrând și nu concurând pentru restituirea valorii estetice a acesteia.


Cimabue Santa_Croce_Cross_-_detaliuSf. Gheorghe Voronet portret -  abstractie  cromaticaMetode combinate de integrare cromatica


Bibliografie selectivă:

BALDINI, Umberto et CASAZZA, Ornella – Le Crucifix de Cimabue, Ed. Olivetti

Painted wood5: History and Conservation, p. 412 https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/paintedwood5.pdf

Icoana de hram Sf. Gheorghe pe tron de la Mănăstirea Voroneţ. Restituirea unităţii originare, Caietele restaurării, editura ACS, 2014, p.178

Abstracţia cromatică       

              Metoda integrării lacunelor prin abstracție cromatică a fost elaborată de Umberto Baldini și Ornella Casazza în anii 1960, când au conceput baza teoretică pentru restaurarea crucifixului lui Cimabue (Basilica di Santa Croce, Florența), grav avariat în urma inundațiilor din Florența.  Scopul urmărit a fost o ameliorare a aspectului estetic, evitând însă înșelarea privitorului asupra daunelor suferite de operă printr-o eventuală ascundere a lor.

              În desfășurarea procesului de restaurare a unei opere de patrimoniu, după reconstituirea volumetrică la nivel prin completarea cu chituri de restaurare, suprafaţa nou obţinută, prin delimitarea netă, culoarea şi textura sa, ajunge să reprezinte în sine un reper estetic în receptarea imaginii – nedorit și străin de operă. De cele mai multe ori aceste suprafeţe noi primează atenției privitorului în detrimentul imaginii autentice, care este astfel nefiresc trimisă într-un plan secund al importanței. Remedierea acestui dezechilibru se face prin integrarea cromatică a lacunelor în ansamblul estetic al imaginii operei. Pentru aceasta culorile primare se aștern în cuprinsul lacunei sub formă de linii sau puncte, pentru ca intervenția să rămână recognoscibilă.

              Atunci când metodologia de restaurare nu prevede reconstituirea desenului şi a culorilor locale, se poate recurge la metoda  abstracţiei cromatice. Acestă metodă se constituie dintr-o ţesătură de linii încrucișate sau de puncte în culori primare (ponderea fiecarei culori va fi proporțională cu aceea de pe suprafața originară) a căror juxtapunere oferă un ton neutru menit a susține continuitatea imaginii , fără însă a o altera în vreun fel. Acest ton va fi identic pe suprafaţa fiecărei lacune tratate abstract în cuprinsul aceluiași ansamblu. Nu se exclude combinarea metodei cu altele care presupun reconstituirea desenului și culorilor, metode aplicabile, de regulă, lacunelor de mici dimensiuni. Îmbinarea acestor metode de integrare cromatică trebuie abordată cu mare atenție, alternarea neinspirată a lor în spațiul unei opere riscând să genereze cel puțin confuzii.

             O astfel de metodologie, cu folosirea alternativă și complementară a metodelor de integrare cromatică, am aplicat pentru restaurarea icoanei Sfântul Gheorghe pe tron de la mănăstirea Voroneț, sec. al XVI-lea Unele lacune de mari dimensiuni au fost tratate prin metoda abstracției cromatice, din cauză că nu erau suficiente elemente care să ne conducă la reconstituirea desenului, în timp ce alte lacune mai mici au putut fi integrate prin metoda tratteggio, datorită existenței acelei certitudini că reconstituirea desenului este fidelă imaginii originale. S-a dovedit astfel că metoda abstractă de integrare poate coexista cu cea reconstitutivă în cadrul unei singure opere, conlucrând și nu concurând pentru restituirea valorii estetice a acesteia.

Bibliografie selectivă:

BALDINI, Umberto et CASAZZA, Ornella – Le Crucifix de Cimabue, Ed. Olivetti

Painted wood5: History and Conservation, p 412 https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/paintedwood5.pdf

Icoana de hram Sf. Gheorghe pe tron de la Mănăstirea Voroneţ. Restituirea unităţii originare, Caietele restaurării, editura ACS, 2014, p.178

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple: 1. Text Box:  
 
73

Fig.30,31,32 –  Retuș abstract   –  în mai multe direcții(se folosește pe suprafețe plane); Fig a. b. – detalii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Cimabue, Santa Croce – Tratarea lacunelor[1]

 

 

   

Fig. 34,35 – Chituiri ale lacunelor integrate în tehnica abstracţiei cromatice (Cimabue, Santa Croce)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Piero della Francesca: Legend of the True Cross – The Battle of Milvian Bridge (c. 1452-66, Fresco, San Francesco, Arezzo, Italy) [2]

 

 

 

 

 

 

     Fig. 36,37 –  The Battle of Milvian Bridge, Îmagini înainte şi după întegrarea cromatică a lacunelor

        

Fig. 38,39 The Battle of Milvian Bridge – Detalii. Metoda abstracţiei cromatice

 

 [1] Imagini preluate din : Umberto BALDINNI et Ornella CASAZZA – Le Crucifix de Cimabue, Ed. Olivetti,

[2]http://www.lasalle.es/santanderapuntes/arte/renacimiento/pintura/xv/piero_della_francesca_historia_de_la_cruz.htm

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *