Restaurarea unei picturi din colecţia Universităţii de Arte Plastice din Budapesta

Lucrarea1 este o reproducere a tabloului realizat de Van Dyck în anul 1641. Artistul și data realizării reproducerii este necunoscută, se presupune că a fost pictată la sfârșitul secolului XIX…