EwaGlos – Glosar ilustrat de termeni de conservare a picturilor murale şi a suprafeţelor arhitecturale

Proiectul este dedicat picturilor murale şi suprafeţelor arhitecturale, această terminologie fiind esențială pentru cea mai mare parte a patrimoniului nostru. În urma acestei situaţii, un consorţiu de şapte instituţii din…

ICAR – apel pentru lucrări

Este încurajată publicarea rezumatelor lucrărilor de final de studii masterale, rezultatele lucrărilor academice fiind adesea inaccesibile publicului larg. Principalul scop al publicaţiei este acela de a oferi posibilitatea studenţilor şi…

Elemente decorative în pictura murală din bisericile de lemn din Transilvania

Fiind spaţii destinate oficierii seviciului religios, bisericile de lemn din Transilvania au fost pictate la interior conform Erminiilor şi Caietelor de lucrări. Planurile iconografice se desfăşoară riguros, pentru fiecare încăpere…

Ana-Irina Creţeanu

Am absolvit Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, secţia Conservare şi Restaurare în anul 2008, apoi studiile de Master în anul 2010 iar în anul 2015 am obţinut titlul de…

Fruzsina Bencze

Absolventă a Universității de Artă și Design  Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Conservare și Restaurare (cursuri universitare de licență); în prezent urmează studiile de masterat în cadrul aceleiași instituții…