Elemente decorative în pictura murală din bisericile de lemn din Transilvania

Fiind spaţii destinate oficierii seviciului religios, bisericile de lemn din Transilvania au fost pictate la interior conform Erminiilor şi Caietelor de lucrări. Planurile iconografice se desfăşoară riguros, pentru fiecare încăpere în parte (pronaos, naos, şi altar), urmând o anumită ordine a scenelor şi imaginilor. Cu toate acestea, originalitatea zugravilor, modurile diferite de tratare ale compoziţiilor şi personajelor şi introducerea de elemente aparţinând artei populare au avut ca urmare ansambluri de pictură interioară originale şi inedite.

 

Benzile ornamentale sunt şi ele un factor important în originalitatea ansamblurilor iconografice din bisericile de lemn, găsindu-se într-o mare diversitate, care, ţine de specificul picturii din acea perioadă şi a unor facori cum sunt:

cromatica: în general sunt în concordanţă cu cromatica ansamblului, alteori monocrome sau mai temperate;

forma: în funcţie de spaţiul pe care îl ocupă, între scene încadrate de casete dreptunghiulare sau pătrate, între medalioane, în jurul medalioanelor, în spaţiile de sub icoanele împărăteşti, spaţiile de îmbinare ale calotelor bolţilor altarului;

dimensiunea: mai înguste sau mai late, desfăşurate pe spaţii restânse sau dimpotrivă, pe suprafeţe întinse (ex. ornament continuu pe trei dintre cei patru pereţi ai naosului);

elementele componente: geometrice (puncte, romburi, cruci, linii, solzi, pătrate, cercuri, meandre), florale, vegetale;

 

desen 2 x desen 3 x

– desenul: continuu, sigur, cu linii groase, sau fragmentat, modulat, subţire sau delicat;

tratarea: în special în cazul ornamentelor florale sau vegetale, se disting cele realizate cât mai asemănător realităţii sau cele stilizate, reduse la esenţă;

proporţia: uneori elementele care compun ornamentul sunt realizate ţinând cont de proporţii, alteori acestea sunt disproporţionate sau supradimensionate;

complexitatea: cu elemente puţine şi simple sau încărcate cu elemente numeroase şi tratate în detaliu;

influenţe: mod de abordare sau elemente aparţinând barocului sau folclorului şi artei populare româneşti.


desen 4 x desen 5 x

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *