Casa Grigore Berindei

  Așa cum putem afla din Figuri contimporani, publicat între 1911 și 1914 de Teodor Cornel, proprietarul a fost o mare personalitate a istoriei armatei române, ajungând general și aghiotant…

Schitul Jgheaburi

După aproximativ 6 km, parcurşi printre denivelările drumului în mai bine de o oră, ne-am gândit însă că ar fi mai sănătos pentru maşina noastră să rămână în urmă, iar…

Cetatea Sucidava – Mărturie a civilizaţiei romane pe malul Dunării

Cea mai solidă mărturie o constituie Cetatea Sucidava a cărei construcţie începea în sec. III e.n. în timpul lui Galenius şi se finaliza în timpul lui Aurelian. Numele cetăţii vine…

Un miop prin Romania – biserici fortificate din Transilvania

Şi merită să treci prin Cinşor, unde, dacă e vară devreme, ai putea să prinzi serbările cetăţii. Iar dacă procesiunea religioasă nu te încântă atât de mult, zidurile, turlele, perii…

Monumente – Impresii de călătorie

Ne propunem aşadar, să lansăm o nouă serie de articole în cadrul secţiei monumente a site-ului ACS, care va cuprinde impresii de călătorie. Poate trebuie să specific de acum că…

Mănăstirea Văcăreşti

        Despre biserica mănăstirii Văcăreşti istoricul de artă Vasile Drăguţ spunea că „reprezintă o fericită sinteză a tot ce se produsese mai reprezentativ în vechea arhitectură muntenească”[1].…

Palatul Creţulescu

       Dacă ne referim la parcursul pe care l-a avut palatul de pe Ştirbei Vodă 39, din momentul ridicării sale până în prezent, trebuie subliniat faptul că edificiul…