2009 – Declaraţia de la Salzburg cu privire la Prezervarea şi Conservarea Patrimoniu Cultural

2008 – Carta ICOMOS privind Rutele Culturale

2007 – Carta ICOMOS privind interpretarea şi de prezentarea Siturilor Patrimoniului Cultural

2003 – Convenţia pentru salvgardarea patrimoniului cultural intangibil

2004 – Liniile Directoare Profesionale E.C.C.O.

2001 – Convenţia privind protecţia Patrimoniului Cultural Subacvatic

2000 – Convenţia europeană privind Peisajul

1999 – Al doilea Protocol al Convenţiei de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale…

1999 – Carta Comitetul Internaţional al Lemnului: Principii pentru conservarea clădirilor…

1999 – Carta privind Patrimoniului Construit Vernacular