Pictări, extrageri și repictări la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iași

  *Abstract articol „Pictări, extrageri și repictări la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iași” în ”Caietele restaurarii 2015”. Articolul complet se poate citit în formatul tipărit al publicației, pp. 47 –…

Repictări pe mobilierul de lemn din biserici transilvănene

Repictările ulterioare ale mobilierului de lemn aparţinând bisericilor din Transilvania – ne referim aici numai la biserici romano-catolice, reformate, unitariene şi evanghelice, în care se desfăşoară activitatea noastră de restaurare…

Pierderea autenticității monumentelor istorice: o maladie actuală

*Abstract articol „Pierderea autenticității monumentelor istorice: o maladie actuală” În ”Caietele restaurarii 2015”. Articolul complet se poate citit în formatul tipărit al publicației, pp. 10 – 27.  

Lemnul în edificiile de sfârşit de secol XIX

Calamităţile naturale din prima parte a secolului XIX – cutremurele, incendiile şi inundaţiile – au impus introducerea unor măsuri radicale în construirea clădirilor. Normele de construire prevenitoare de incendii se…

Particularități tehnologice și metodologice ale panourilor pictate din presbiteriul catedralei Sfântul Iosif din București

Aceste picturi au fost comandate la firma regală Mayer sche Kgl. Hof-Kunstanstalt din Munchen[4] ai cărei specialiști execută panourile în 1881[5] și le montează doi ani mai târziu (1883)[6] în…

Recuperarea picturilor murale de la Biserica Icoanei din Bucureşti

În aprilie 1777, ctitorul instituia epitrop pe nepotul său de frate, Panait Băbeanu, căpitan de lefegii, devenit ulterior sluger, căruia îi lăsă întreaga lui avere. Acesta constatând că biserica se…

Ieud Deal. Operaţiunile de conservare – restaurare ale suportului de lemn

Folosirea unui material perisabil, cum este lemnul, a constituit de la început o predispunere la degradare, fibra lemnoasă fiind influenţată atât de factorii interni, cum sunt capacitatea de a absorbi…

Ieud Deal, biserica de lemn: pânzele interstițiale – aspecte ale tehnicii originale și a metodologiei de conservare

Știau că spațiile interstițiale rămase libere, vor constitui un factor de degradare rapidă a picturii murale pe care aveau în plan să o realizeze. De asemenea aveau cunoștință de faptul…

Ieud Deal. Îndepărtarea diverselor tipuri de depuneri prezente pe suprafaţa picturii

Operațiunea de curățare, moment important în redescoperirea imaginii, se impune ca fiind elementul esențial în redarea unei imagini corecte posterității. Vizionarea unei imagini murale înaintea restaurării este adesea greu de…

Prezentarea estetică a picturii murale din biserica de lemn „Naşterea Maicii Domnului” din Ieud – Deal, Maramureş

  Aspecte estetice înainte de integrarea lacunelor Înainte de realizarea operaţiunii finale, de prezentare estetică, imaginea iconografică era perturbată de albul grundului din lacune şi de lemnul devenit vizibil în…