Martorii

Aceștia sunt dovada existenței depunerilor ajunse pe suprafață și îndepărtate prin restaurare, sau ne pot aminti de o intervenție realizată în timp, cum este repictarea. În cazul repictărilor repetate, acești…

Prima școală românească

De acest loc este legată activitatea Diaconului Coresi care tipăreşte aici primele cărţi liturgice în limba română. De asemenea, unul din dascălii acestei şcoli a fost Anton Pan.   În…

Şelacul

  Metodologia de aplicare a acestui lac cere condiţii speciale şi o experienţă deosebită, puţini fiind cei capabili să realizeze o astfel de lăcuire.   De asemenea trebuie ştiut că…

Mănăstirea Sărindar

Cea mai iubita biserică din Bucureşti a fost înzestrată cu deosebite daruri de cult şi moşii, vii, devenind mănăstire domnească ce includea şi un han. Faima ei s-a datorat şi…

Ruinele bisericii de la Moldoviţa

Despre prima decoraţie

Dar bisericile erau adesea ctitotii voievodale sau ale unor boieri de seamă, ceea ce a făcut ca această primă tencuială să aibă şi funcţii estetice. Pentru aceasta, stratul se sclivisea…

Povestea clădirii CEC