Etiopia, Monumente din Regiunea Tigray

Dintre tehnici amintim pe cele în care: a) s-a pictat direct pe piatră, b) s-a pictat pe un strat de gips, c) s-a pictat pe un strat de gips care…

Conferința internațională de Biodeteriorare și Protecția Patrimoniului Cultural, 8-9 Septembrie, Lodz (Polonia).

Mai multe informații puteți obține accesând http://www.biodeterioration2016.p.lodz.pl . Principalele sesiuni ale conferinței: – biodeteriorarea monumentelor istorice și ansamblurilor de picturi murale. – biodeteriorarea documentelor arhivistice, a hârtiei, a fotografiilor. –…

Conferința internațională YOCOCU, 21-23 Septembrie, Madrid

Principalele secțiuni propuse de organizatori sunt:- obiectele de patrimoniu ce pot fi înscrise în categorii bazate pe natura materialelor din care sunt alcătuite.- colecții muzeale, peisaj cultural, patrimoniu intangibil, situri…

Reversibilitatea și compatibilitatea între tradiție și principiu

La 40 de ani de la implementarea Normelor de Restaurare-Conservare în Romania asistăm la diluția vechilor principii, înlocuite tacit, cu concepte insuficient elaborate, stipulate doar prin reglementări juridice. Efectele distructive…

Problematica văruielilor şi repictărilor la ansamblurile de pictură murală din Hațeg și Zarand

Totodată, picturile au fost deteriorate prin martelare, cu scopul de a asigura o mai bună aderenţă straturilor ce vor urma. Totuşi, în cele mai multe cazuri, văruielile și repictările au…

Pictări, extrageri și repictări la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iași

  *Abstract articol „Pictări, extrageri și repictări la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iași” în ”Caietele restaurarii 2015”. Articolul complet se poate citit în formatul tipărit al publicației, pp. 47 –…

Repictări pe mobilierul de lemn din biserici transilvănene

Repictările ulterioare ale mobilierului de lemn aparţinând bisericilor din Transilvania – ne referim aici numai la biserici romano-catolice, reformate, unitariene şi evanghelice, în care se desfăşoară activitatea noastră de restaurare…

Martorii

Aceștia sunt dovada existenței depunerilor ajunse pe suprafață și îndepărtate prin restaurare, sau ne pot aminti de o intervenție realizată în timp, cum este repictarea. În cazul repictărilor repetate, acești…

Conferința internațională trienală ICCOM-CC, 2017, Copenhaga

Date cheie: 1 Aprilie 2016: deschiderea platformei pentru înscrierea abstractului lucrării 15 Aprilie 2016: Deadline pentru înscrierea abstractului lucrarii 13 – 15 Iulie 2016: întalnirea comitetului de evaluare Sfârșitul lunii…

Metode alternative de combatere a biodegradării | Workshop internaţional

Trei specialişti recunoscuţi în domeniu au fost lectorii acestui workshop, prezentându-și lucrările pe parcursul celor două zile. Dr. Robert Waller, expert internațional în evaluarea riscurilor pentru patrimoniu, fost coordonator al…